Info voor huidige en nieuwe animatoren

"Als elk van onze vrijwilligers een ster kreeg, werd het nooit meer donker <3"

Animator zijn, wat houdt dat nu eigenlijk in?
Welke voorwaarden zijn er om animator te worden?
Verdient dat iets?
Hoe ziet een dag er voor mij uit?
Moet ik zelf eten voorzien?
Moet ik elke dag komen?
Wat tijdens het jaar, als er geen werking is?
Toch nog vragen?